Drijvende Kas

 

De drijvende kas is een concept dat anticipeert op toekomstige ontwikkelingen. Aan de ene kant is er vaak wateroverlast in bijvoorbeeld Het Westland en aan de andere kant moet er in de komende jaren meer opslagcapaciteit voor water komen. De drijvende kas heeft veel functionele en economische voordelen ten opzichte van bestaande kassen. Oktober 2001: Nominatie Milieukunstprijs 2001.

Het Westland barst uit zijn voegen. Voor uitbreiding moeten glastuinders uitwijken naar andere delen van Nederland of zelfs naar andere landen. Ondanks de groei in de sector kunnen tuinders hun bedrijven door allerlei overheidsbesluiten niet uitbreiden of meegaan in nieuwe ontwikkelingen. Toch is handhaving van de Nederlandse positie alleen mogelijk met verregaande uitbreiding.

Het Integraal Ontwikkelingsplan wil de economische ontwikkeling van het Westland regelen met voorrang voor recreatie en villawijken. De glastuinbouw zal de komende tien jaar plaats moeten maken voor woningbouw, bedrijven of de natuur. Noodgedwongen vervolgens in een overvol land andere locaties voor uitbreiding van glastuinbouw zoeken, is geen gemakkelijke opgave. De recente beslissing van de regering om geen tuinbouw in de Hoekse Waard toe te laten heeft de zoektocht extra bemoeilijkt.
De gekozen overheidsopties zullen bovendien ingrijpende wijzigingen in de waterhuishouding vereisen om te voldoen aan nieuwe regels -de laatste jaren aanzienlijk aangescherpt -voor waterbeheer. Daarnaast is de beschikbare ruimte voor water in Nederland de laatste decennia afgenomen. Ook in de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening van minister Pronk wordt dit dilemma van uiteenlopende belangen en claims op ruimte voor wonen, recreëren en economische activiteiten onderkend.

Als oplossing wordt water gezien als een belangrijke drager voor ruimtelijke ordening. De regering wil meer opvangcapaciteit voor water in de toekomst en zo nodig bouwplannen afblazen als de negatieve effect en voor waterbeheer de vastgestelde normen overschrijden. In deze patstelling kunnen wellicht drijvende kassen een uitkomst bieden voor tegengestelde toekomstplannen van overheid en tuinbouw.

Door high tech vormgeving en technologie hoopt Thomas Kroeze met zijn concept van drijvende kassen een positieve bijdrage te kunnen leveren aan het voortbestaan en de ontwikkeling van kastuinbouw in Nederland. Juist door verschillende gebruiksfuncties te combineren zijn deze drijvende kassen een aantrekkelijke en interessante voorzet om de gewenste integratie van economische en maatschappelijke belangen te realiseren.

Aanvullende informatie

Jaar: 2001
Materiaal: diversen
Ontwerper: Thomas Kroeze
Bedrijf: i.s.m. DuraVermeer